mauritsgroen mgmc

Projecten uitgelicht

Enkele van onze projecten voor bedrijven:

BCC

Electronicaketen BCC schakelde mauritsgroen.mgmc in bij het opzetten en uitvoeren van het Groene Stekker Synposium. Hier werd een convenant ondertekend tussen elektronicaketen BCC, het Ministerie van VROM, Milieu Centraal en brancheorganisatie UNETO-VNI een convenant over informatievoorziening over energieverbruik. Consumenten krijgen bij aankoop en gebruik van elektronica informatie en energiebesparingtips. (2008)

 

CE-Delft
CE-Delft staat bekend als een ‘onafhankelijk adviesbureau met durf en kennis van zaken’. Dat maakt CE-Delft tot een passende partner voor mauritsgroen•mgmc. Ons bureau levert al vele jaren uiteenlopende communicatiediensten.

 

DHV
MGMC schreef 15 jaar lang voor het  internationale bedrijfsmagazine DHVTimes, dat in meerdere taaledities op de markt wordt gebracht. 

 

Greenchoice
Als eerste  energieleverancier ontving Greenchoice het Milieukeurcertificaat voor groene elektriciteit. Als sinds het moment van toetreding tot de energiemarkt voorziet mauritsgroen•mgmc Greenchoice van strategische en communicatieadviezen.

 

Grolsch
Direct na de vuurwerkramp (Enschede 2000) zocht de Grolschbrouwerij in naar een zeer directe vorm van communicatie met haar omgeving. Hetzelfde gold - enkele jaren later - rond de bouw van de nieuwe brouwerij in Boekelo. mauritsgroen•mgmc zette voor Grolsch klankbordgroepen op. In dit overleg spreken de deelnemers - omwonenden of anderszins betrokkenen- zich uit over hun gevoelens, meningen en informatiebehoeften ten aanzien van de activiteiten van de Grolsch. (2000 – 2009)

 

KIWA/VEWIN
mauritsgroen•mgmc maakte het herziene handboek (editie 2010) en een website over veilig werken met asbestcementleidingen voor installatiebedrijven. Tien jaar eerder schreef het bureau al de eerste editie van deze arbo-handleiding en liet ze een instructiefilm maken.

 

Kluwer
Maurits Groen stond in 1989 mede aan de wieg van MilieuMagazine, het journalistieke tijdschrift voor milieuprofessionals dat uitgeverij Kluwer (destijds Wolters Noordhoff) uitbrengt. Gedurende twintig jaar is ons bureau als adviseur betrokken gebleven. De afgelopen twee jaren voeren wij de hoofdredactie.


Meewind
Meewind is een duurzaam beleggingsfonds dat particulieren, bedrijven en gemeenten de kans biedt deel te nemen aan grootschalige winning van windenergie op  de Noordzee. Door burgers te laten meeprofiteren van de te verwachten hoge rendementen op deze groene stroom, wil Meewind een maatschappelijk draagvlak creëren voor de opwekking van schone energie., MGMC voorzag Meewind van advies over strategie, marketing en communicatie.

 

Plastinum Polymer Technologies
Een bedrijf met een nieuw , efficiënter en milieuvriendelijker  proces voor plastic recycling . Voor dit bedrijf  beschreef ons bureau de unieke mogelijkheden die dit opent, en dat in de context van een nu nog complexe , weinig transparante verwerkingsketen. Gelijktijdig werkten we met Plastinum aan de strategie om nadrukkelijker met dit verhaal naar buiten te treden.    

 

Roto Smeets Group
mauritsgroen•mgmc ontwierp een  uniformeringsmodel voor de afzonderlijke milieuverslagen van bedrijven in deze drukkerijgroep. Sinds 1999 is mauritsgroen•mgmc schrijver van de jaarlijkse milieuverslagen van Roto Smeets Group op corporate niveau.

 

TI Food andNutrition
Ons bureau schreef voor het Wageningse TI Food and Nutrition een toekomstbeeld  (2020) dat de (geprojecteerde) oogst toont van de vele op life sciences gebaseerde voedselinnovaties die nu gaande zijn. Voor dit proces verzamelden en verwerkten wij de input van zo’n 25 specialisten (hoogleraren, R&D-managers en directeuren bedrijfsleven). Het verhaal is verschenen in het boek Partners in the polder van het Netherlands Genomics Initiative. Een tweede opdracht voor TIFN betrof de verslaglegging van de Food Summit 2009 over Microbial Networks in the Food Chain (2009-2010).

Enkele projecten die we voor  de overheid uitvoerden:

 

Rijksoverheid
In het kader van de Ketenstudies: research, rapportage en redactie van diverse rapporten over de veiligheid van het transport van gevaarlijke stoffen (2004 -2009)

EnergieTransitie: advisering over communicatiestrategie, standpuntbepalingen en woordvoerderschap van het Regieorgaan EnergieTransitie, een orgaan met een rechtstreekse adviesrol richting het Kabinet. (2006-2008)

Rijkswaterstaat:  ondersteuning RWS Noord-Holland bij het opstellen van een middellange- en lange-termijnvisie op het gebied van de waterkwaliteit en -kwantiteit voor het Noordzeekanaalgebied. Interviews met stakeholders en analyse van de zo verzamelde input. (2008)

AgentschapNL: met het beschrijven van dertig tot de verbeelding sprekende lokale klimaatprojecten, werkte mauritsgroen.mgmc voor (destijds)SenterNovem aan een samenhangende landelijke database. (2009)

 

Amsterdam
Voor het Klimaatbureau van de gemeente Amsterdam verzorgden wij de samenstelling, (eind)redactie en productie van het hoofdstedelijke klimaatprogramma. In Nieuw Amsterdams Klimaat worden de lijnen uitgezet naar een reductie van de CO2-emissie met 40% in 2025. (2008)

 

Achterhoek
In opdracht van de acht gemeenten van de Achterhoek maakte mauritsgroen•mgmc een brochure (44 pagina's) over klimaat en daadkracht in deze Gelderse regio. Een inspirerend overzicht van klimaatinitiatieven, zorgvuldig vormgegeven als Toekomstpakket voor de Achterhoek. (2009)

 

Haarlem
Voor Haarlem Klimaatneutraal adviseren en faciliteren we de visieontwikkeling, de strategie en uitvoeringsprogramma. 

Enkele van onze projecten voor maatschappelijke organisaties

 

Koninklijk Instituut voor de Tropen (KIT)
Voor deze Amsterdamse non-profitorganisatie stelden we het rapport ‘Klimaatcompensatie van vliegreizen KIT-medewerkers’ op.

 

WISE
Wij ondersteunden in 2009 de viering van het 30-jarig bestaan van WISE (World Information Service on Energy) door Hermann Scheer, parlementariër en grondlegger van het succesvolle Duitse stimuleringsprogramma voor duurzame energie, naar Nederland te halen. Ook verzorgden we de gespreksleiding van een paneldiscussie over kernenergie in De Rode Hoed.

Enkele van onze eigen initiatieven:

 

Stichting Milieubende
Met een theatervoorstelling en workshop worden kinderen (groep 7 en 8 basisschool) opgeleid tot   ‘milieuheld’. Zij komen vervolgens met ideeën en plannen die ze zelf met bedrijven kunnen uitvoeren. Een deskundige jury kiest het meest aansprekende plan dat daadwerkelijk wordt uitgevoerd.
De eerste pilot draaide in 2008 op 60 Rotterdamse basisscholen. gevolgd door een Amsterdamse pilot in 2009. Inmiddels is Stichting Milieubende opgericht. Sponsoren hebben ingehaakt op deze succesformule. mauritsgroen•mgmc zorgt voor de inhoudelijke, zakelijke, productionele en promotionele ondersteuning van de  Milieubende.

 

NL-toer van de Kopenhagen-express
Vlak voor de klimaattop in Kopenhagen (2009) kreeg ons bureau de speciale klimaattrein van de NS tot haar beschikking. Voordat deze ‘Kopenhagenexpress’ ‘s avonds met de Nederlandse delegatie zou afreizen, verzorgde mauritsgroen•mgmc een dag lang een rondreis door Nederland. In de trein een doorlopend programma van presentaties, workshops, discussies en performances. Op de stopstations bruisende klimaatfestiviteiten die lokale partijen rond de komst van de trein hadden georganiseerd.

 

LED in Z-A
In de wandelgangen van de klimaattop in Kopenhagen vonden Lemnis Lighting en mauritsgroen.mgmc elkaar in een plan om de Zuid-Afrikaanse overheid een uniek aanbod te doen waarmee ze de CO2-emissies als gevolg van het WK voor een substantieel deel zou kunnen compenseren. Het project voorzag in een grootschalige introductie van LED-verlichting ter vervanging van inefficiënte verlichting in hotels, kantoren, huizen, en de openbare ruimte . Dit programma kon geheel worden  voorgefinancierd een bank, omdat de investering eenvoudig kon worden terugverdiend via een terugsluizing van een (slechts deel) van de enorme besparing op energiekosten die zo’n operatie zou opleveren.Op 8 juni 2010 werd bekend dat de Zuid Afrikaanse overheid samen met UNEP), staatsbedrijf Eskom en het Organiserend Comitee dit project had uitgekozen “to be a key contributor in helping to offset the carbon emissions generated as a result of the FIFA 2010 World Cup.”

 

omhoog   opdrachtgevers