mauritsgroen mgmc

Boeken en tijdschriften

 

Keerpunt in zicht; hoe verder met milieu en duurzaamheid

Marius Enthoven & Kees Zoeteman(redactie)

€ 27,50 (plus €4,95 porto/verzending) | boek | 2021

 

Dinsdag 29 juni heeft TweedeKamer-voorzitter Vera Bergkamp het 1e exemplaar in ontvangst genomen van het boek 'Keerpunt in zicht; hoe verder met milieu en duurzaamheid'.

Zelden was zoveel kennis, ervaring en wijsheid over beleid op het gebied van natuur, milieu en duurzaamheid samengebald in zo'n compact, leesbare bundel:

in 25 essays en interviews delen oud-bewindslieden (Pieter Winsemius, Ed Nijpels, Jacqueline Cramer), prominente ex-top-ambtenaren, onderzoekers, wetenschappers, deskundigen hun beste inzichten. Een greep uit degenen die in het boek een bijdrage leveren: Rathenau-directeur Melanie Peters, astronaut Andre Kuipers, poolreizigster Bernice Notenboom, Klaas van Egmond (oa. Sustainable Finance Lab), Marjolein Demmers (directeur Natuur en Milieu), Volkert Engelsman (directeur EOSTA, Wim van den Donk (oa. ex-Commissaris der Koningen van Noord-Brabant), Annemieke Nijhof (oa. ex-Secretaris-Generaal Algemene Zaken), Rein Willems (ex-directeur Shell NL), Bram van de Klundert (oa. ex-directeur Waddenfonds), Paul de Jongh (projectleider 1e Nationaal Milieubeleidsplan, Wouter van Dieren (oa. Lid Club van Rome), Peter Blom (decennialang ceo Triodos bank) Herman Wijffels (oa. ex-voorzitter Raad van bestuur RABO-bank en bewindvoerder Wereldbank). Het (uitvoerige) voorwoord is geschreven door prinses Laurentien van Oranje.

Het boek is een initiatief van Marius Enthoven (ex-Hoofdinspecteur Milieuhygiene en ex-Directeur-Generaal Milieubeheer van Nederland als daarna van de Europese Unie -waarschijnlijk zelfs de beste ooit) en Kees Zoeteman, ex-directeur van het RIVM (ten tijde van het geruchtmakende 'Zorgen voor Morgen' uit 1988).

Kenmerken van het boek? Verrassend, leerzaam en op een aantal punten ook zeer concreet perspectief voor de komende vijftig jaar milieu- en duurzaamheidsbeleid.

Het boek is gedrukt op Vibers olifantsgras, dat groeit op marginale grond, geen kunstmest of chemische bestrijdingsmiddelen vergt, en per hectare viermaal zoveel CO2 opneemt als bomen.

U kunt dit boek bestellen door een email te sturen aan mg@mgmc.nl Vermeld svp welk boek u wilt ontvangen (en hoeveel exemplaren), en ook uw naam, mobiele telefoonnummer en het adres waar u het boek wilt ontvangen. U krijgt dan een verzoek tot betaling via een 'Tikkie'. Direct na ontvangst van uw betaling wordt uw bestelling aan u verzonden.( Ook verkrijgbaar via de boekhandel )

 

Drawdown, het meest veelomvattende plan ooit om klimaatontwrichting te keren

Paul Hawken

€ 25,00 | 256 pag | boek | 2018 | ISBN 978 90 78171324

€ 20,00 | 256 pag | flowable epub | 2018

€ 15,00 | 256 pag | fixed pdf | 2018

 

Drawdown komt met 100 realistische en stoutmoedige oplossingen waarmee we de opwarming van de aarde kunnen keren.

Nu het probleem van klimaatontwrichting, ruim tien jaar na Al Gore's 'An Inconvenient Truth', steeds nadrukkelijker en in bredere kring begint in te dalen, dreigt de stemming eromheen er niet positiever op te worden. De omvang van het probleem en de noodzakelijke aanpak dreigt velen te verlammen.

Het geweldige van 'Drawdown' is dat voor dit boek een krachtige internationale coalitie van eminente onderzoekers, professionals en wetenschappers een verzameling van 100 realistische en stoutmoedige oplossingen tegen klimaatverandering identificeerde, en deze grondig doorrekende op benodigde investeringen, het te verwachten financiele rendement, en - uiteraard - op hun klimaateffect. Het resultaat is ronduit 'A Hopeful Truth'. Als we de gepresenteerde oplossingen op mondiale schaal toepassen, dan kunnen we de opwarming van de aarde niet alleen afremmen, maar zelfs een keerpunt bereiken, waarbij de broeikasgas-concentraties in de atmosfeer na een piek zelfs aan een daling beginnen.

Lees dit boek en ga na welke inspiratie 'Drawdown' u, uw bedrijf of uw organisatie kan bieden!

U kunt dit boek bestellen door een email te sturen aan mg@mgmc.nl Vermeld svp welk boek u wilt ontvangen (en hoeveel exemplaren), en ook uw naam, mobiele telefoonnummer en het adres waar u het boek wilt ontvangen. U krijgt dan een verzoek tot betaling via een 'Tikkie'. Direct na ontvangst van uw betaling wordt uw bestelling aan u verzonden.

Het kan wel!  

Het kan wel! - Bestuurlijk onderhandelen voor een duurzaam resultaat

Frans Evers en Lawrence Susskind

€ 27,50 | 285 pag | paperback | 2009 | ISBN 978 90 78171 05 8

Het kan wel! beschrijft de rijke praktijkervaringen van Frans Evers met onderhandelingen over Nederlandse ruimtelijke ontwikkelingsprojecten met gebruikmaking van de Mutual Gains Approach (MGA) die professor Lawrence Susskind, als directeur van het Harvard/MIT/Tuft's "Program on Negotiation" mede heeft ontwikkeld.

De Mutual Gains Approach (ook wel win-win benadering genoemd) geeft ruimte voor creatieve beleids- en besluitvorming die rekening houdt met alle maatschappelijke belangen. Belanghebbenden krijgen vanaf het prille begin de mogelijkheid hun belangen, ideeën en bezwaren naar voren te brengen. Dit proces is zo ingericht dat oplossingen worden ontwikkeld waar iedere partij voordeel bij heeft. De ontwikkelingen kunnen snel en met groot draagvlak uitgevoerd worden en hebben geen last van buitenstaanders die hun hindermacht gebruiken om te vertragen.

Het boek is gebaseerd op Lawrence Susskind's Breaking Robert's Rules. De besluitvorming rond ingrijpende gebiedsontwikkeling komt over het voetlicht aan de hand van twaalf voorbeeldprojecten, variërend van de Tweede Maasvlakte en de inrichting van het gebied tussen Almere en Schiphol/Amsterdam tot ruimtelijke ontwikkelingen in de Bollenstreek en de combinatie van natuur en industrie in Woensdrecht.

Het boek is voorzien van een voorwoord van de SG van VROM Hans van der Vlist en gedeputeerde Annemarie Moons van Noord-Brabant en een epiloog van Pieter Winsemius.

U kunt dit boek betalen door het sturen van een email aan mga-netwerk.nl Vermeld s.v.p. hoeveel exemplaren u wilt ontvangen en ter attentie van wie en naar welk adres de boeken verzonden moeten worden. U ontvangt dan een factuur voor de betaling.

LEGOlisering van de bouw  

LEGOlisering van de bouw �

Industrieel maatwerk in een snel veranderende wereld

Hennes de Ridder

€ 35,00 | 220 pag | paperback | 2011| ISBN/EAN : 978-90-78171-15-7

Industrieel vervaardigd maatwerk. Het lijkt een onverenigbare tegenstelling. Toch vormt het de oplossing voor de crisis in de bouwsector – een crisis die niet alleen wordt veroorzaakt door de economie, maar veel dieper gaat en structureel is. Auto’s, computers, televisies, vliegtuigen: ze zijn het resultaat van decennia aan geaccumuleerde kennis en ervaring. De vorm ervan verandert steeds en de prestaties verbeteren voortdurend, maar hun structuur is nog steeds dezelfde en de doorontwikkelde, verbeterde onderdelen worden vervolgens in serie geproduceerd. De bouw daarentegen werkt nog altijd sterk ambachtelijk. Alsof het erom gaat het wiel telkens opnieuw uit te vinden.

Prof. Dr. Ir. Hennes de Ridder bepleit in dit boek daarom de ‘LEGOlisering’ van de bouw: wanneer de bouw voortaan industrieel maatwerk maakt, bouwwerken evolutionair ontwikkelt op basis van reeds gerealiseerde bouwwerken en gemakkelijk aanpasbaar maakt voor veranderend gebruik, dan kunnen de prestaties van de sector enorm verbeteren.

Dit boek beschrijft de nieuwe bouwsector in 50 kenmerkende karakteristieken – die ter verduidelijking worden afgezet tegen de huidige, bijna volledig tegengestelde aanpak. Het boek schetst daarmee een totale omwenteling van de bouw, die verrassend eenvoudig in werking gezet kan worden en die niets kost maar zeer veel oplevert.

U kunt dit boek bestellen door een email te sturen aan mg@mgmc.nl Vermeld svp welk boek u wilt ontvangen (en hoeveel exemplaren), en ook uw naam, mobiele telefoonnummer en het adres waar u het boek wilt ontvangen. U krijgt dan een verzoek tot betaling via een 'Tikkie'. Direct na ontvangst van uw betaling wordt uw bestelling aan u verzonden.


Hoe kook ik een ei?  

Hoe kook ik een ei?

Ad van Wijk

€ 9,90 | paperback | 2010 | 15 x 21 cm |ISBN 978-90-78171-13-3

Verrassend optimistisch. Zo ziet onze energietoekomst eruit in de ogen van Ad van Wijk, Een kwart eeuw geleden stond hij als mede-oprichter en CEO aan de basis van Econcern, dat uitgroeide tot het grootste Nederlandse duurzame-energiebedrijf. In 'Hoe kook ik een ei?' is het hem gelukt om beknopt en bijzonder leesbaar een heel nieuwe kijk op energie te presenteren.
De optimistische visie heeft de schijn tegen: want wat dan te denken van stijgende kosten van fossiele brandstoffen, uitputting, gezondheidsproblemen en afhankelijkheid van onplezierige regimes?
Wie de sombere bril afzet en bereid is om met frisse blik naar het fenomeen 'energie' te kijken, krijgt ineens een heel ander beeld. Dan blijkt dat schone duurzame energie voor iedereen, over de hele wereld, wel degelijk haalbaar en betaalbaar is. En veel, veel sneller dan velen denken, Van Wijk presenteert zijn kijk op energie vaak aan de hand van letterlijk huis-, tuin- en keukenvoorbeelden. De titel van het boek is dan ook niet toevallig.
Verrassend optimistisch, maar ook verrassend realistisch!

U kunt dit boek bestellen door een email te sturen aan mg@mgmc.nl Vermeld svp welk boek u wilt ontvangen (en hoeveel exemplaren), en ook uw naam, mobiele telefoonnummer en het adres waar u het boek wilt ontvangen. U krijgt dan een verzoek tot betaling via een 'Tikkie'. Direct na ontvangst van uw betaling wordt uw bestelling aan u verzonden.

omhoog   films