mauritsgroen mgmc

Boeken en tijdschriften

 

Drawdown, het meest veelomvattende plan ooit om klimaatontwrichting te keren

Paul Hawken

€ 25,00 | 256 pag | boek | 2018 | ISBN 978 90 78171324

€ 20,00 | 256 pag | flowable epub | 2018

€ 15,00 | 256 pag | fixed pdf | 2018

 

Drawdown komt met 100 realistische en stoutmoedige oplossingen waarmee we de opwarming van de aarde kunnen keren.

Nu het probleem van klimaatontwrichting, ruim tien jaar na Al Gore's 'An Inconvenient Truth', steeds nadrukkelijker en in bredere kring begint in te dalen, dreigt de stemming eromheen er niet positiever op te worden. De omvang van het probleem en de noodzakelijke aanpak dreigt velen te verlammen.

Het geweldige van 'Drawdown' is dat voor dit boek een krachtige internationale coalitie van eminente onderzoekers, professionals en wetenschappers een verzameling van 100 realistische en stoutmoedige oplossingen tegen klimaatverandering identificeerde, en deze grondig doorrekende op benodigde investeringen, het te verwachten financiele rendement, en - uiteraard - op hun klimaateffect. Het resultaat is ronduit 'A Hopeful Truth'. Als we de gepresenteerde oplossingen op mondiale schaal toepassen, dan kunnen we de opwarming van de aarde niet alleen afremmen, maar zelfs een keerpunt bereiken, waarbij de broeikasgas-concentraties in de atmosfeer na een piek zelfs aan een daling beginnen.

Lees dit boek en ga na welke inspiratie 'Drawdown' u, uw bedrijf of uw organisatie kan bieden!

Drawdown (boek | flowable epub | fixed pdf) bestellen

U kunt dit boek ook bestellen via YouBeDo. Een deel van uw aankoop gaat dan naar een goed doel van uw keuze.

Voor bestellingen boven de 10 exemplaren kunt u een mail sturen aan info@mgmc.nl

 

Lef en moed

Frits Verhoef

€ 19,95 | 140 pag | ISBN 97890 78171294

De titel van dit boek is ontleend aan een van de nummers van de band De Dijk, die bovendien toestemming gaf om diverse van hun songteksten in dit inspirerende boek op te nemen.
Lef en moed geeft een helder beeld van onze collectieve verslaving aan fossiele brandstoffen. Niet alleen met een schat aan informatie, maar ook via originele invalshoeken. Want had u zelf bijvoorbeeld al eens uitgerekend hoeveel uur Arjen Robben moet voetballen om evenveel energie te verbruiken als een reiziger er achteloos doorheen jaagt op een vlucht naar Ibiza? Verhoef wel; om de lezer ook gevoel te laten krijgen bij dit onderwerp. (Het antwoord, overigens: 140.000 wedstrijden.)

Verhoef (Technische Natuurkunde, Delft) deelt met de lezer zijn persoonlijke ervaringen en waarnemingen in de energiewereld en zijn zorgen over de razendsnelle opwarming van de aarde. Hij doet dit aan de hand van zijn eigen verhaal: dat van een pionier in de wereld van duurzame energie, nadat hij - jaren terug - radicaal een punt zette achter een carriere in de telecommunicatie en het bankwezen. Verhoef werd met zijn bedrijf Energieker een van de eersten die zonnepanelen via het internet aanbood. Daarnaast is Verhoef oprichter geweest van een van de eerste energiecooperaties: de Zonvogel. Ook was hij een van de initiatiefnemers tot Follow This, de groep van aandeelhouders die Shell duurzamer wil maken en waarvan hij nu ambassadeur is.
De muziek van De Dijk hielp hem destijds bij die gewaagde koerswijziging in zijn carriere; de teksten van De Dijk zetten ook dit verhaal op verrassende wijze kracht bij.
Lef en moed maakt wakker, maar geeft bovenal inspiratie tot actie en hoop dat we de ontwikkelingen met vereende krachten toch tot een goed einde kunnen brengen.

Lef en moed bestellen

Voor bestellingen boven de 10 exemplaren kunt u een mail sturen aan info@mgmc.nl

 

MilieuMagazine (8x per jaar)

Wim Verhoog (hoofdredactie)

€ 295,00 | 36 pag | ISSN 7421946

MilieuMagazine is het vakblad voor iedereen die beroepsmatig met milieu bezig is. Bijvoorbeeld bij overheid, bedrijf, adviesbureau of instelling. Van producent, milieucoordinator en adviseur tot beleidsbepaler, vergunningverlener of handhaver.

In het blad veel aandacht voor de praktijk; voor de ervaringen van de mensen in hun werk en de wisselwerking met regelgeving & beleid en grotere ontwikkelingen op milieugebied.

'Milieu' in de breedte: met artikelen over onderwerpen op het gebied van onder meer energie, klimaat, lucht, geluid, water- en bodembeheer, regelgeving, borging, handhaving, duurzaam bouwen, afval/circulaire economie, milieurecht, financiering, landbouw, natuur en mobiliteit.
Voorts inspirerende portretten van bedrijven en milieuprofessionals, nieuwsrubrieken, en opiniepagina's.

Abonneren op MilieuMagazine

Wilt u een abonnement waarmee u voor uw organisatie voordelig meerdere exemplaren tegelijk ontvangt? Stuur dan een mail aan wv@mgmc.nl

 

Duurzaamheid in de Boardroom

Wouter Scheepens
Wim Verhoog (eindredactie)

€ 19,95 | 135 pag | paperback | 2017 | ISBN 978 90 78171270

€ 15,95 | 135 pag | ebook | 2017 | ISBN 978 90 78171287

‘Duurzaamheid in de Boardroom' gaat over ‘brede waardecreatie’ door bedrijven. Wouter Scheepens schreef het uitgerekend in een tijd dat er diverse berichten verschenen over dreigende vijandige overnames van bedrijven die expliciet zijn in hun duurzaamheidsambities, waarmee de discussie over de dominante aandacht voor aandeelhouderswaarde losbarstte. “Het voelde alsof het tijdgewricht me nog eens extra in mijn schrijfwerk aanspoorde”, zegt Scheepens.

Met zijn bedrijf Steward Redqueen helpt Scheepens in het dagelijks leven bestuurders en commissarissen om duurzaamheid in hun organisatie te verankeren. De aandacht daarvoor in de boardrooms is niet dik gezaaid of slechts gericht op hoe men ‘scoort’ in duurzame ratings en benchmarks, zo is zijn ervaring. In dit boek, waarvoor hij aanvullend meer dan twintig gesprekken had met onder meer CEO’s en leden van raden van bestuur en raden van commissarissen, kijkt Scheepens naar de huidige praktijk, om vervolgens ondernemingen uit te dagen: bedenk als onderneming op welke maatschappelijke uitdaging je - als onderdeel van de samenleving - een antwoord bent. Kun je duurzaamheid in de kern van je business plaatsen, zodat het niet langer wordt gezien als een ‘ratings game’ of een elitaire hobby?
Uiteraard blijft het te oogsten zakelijk succes het eerste vereiste om draagvlak voor zo’n verandering te krijgen. Het mooie is dan ook dat bij een ‘diepere verandering’ ook een vliegwieleffect kan ontstaan met nieuwe kansen voor zowel de maatschappij als de eigen business.

Duurzaamheid in de Boardroom (boek/ebook) bestellen

Voor bestellingen boven de 10 exemplaren kunt u een mail sturen aan info@mgmc.nl

 

MVO doe je ZO

Carola Wijdoogen
Wim Verhoog (eindredactie)

€ 29,75 | 160 pag | paperback | 2e druk | 2019 | isbn 978 90 78171256

€ 19,95 | 160 pag | ebook (fixed pdf) | 2016 | isbn 978 90 78171263

Carola Wijdoogen, voormalig directeur Duurzaam Ondernemen bij NS, bundelt in dit boek kennis en ervaring - van haarzelf en van diverse collega’s bij andere organisaties - tot een bron van informatie die houvast en inspiratie biedt voor huidige en toekomstige managers die maatschappelijk verantwoord ondernemen (mvo) in organisaties willen aanjagen en verankeren.

Want wat is de toegevoegde waarde van zo’n mvo-manager voor een bedrijf? En wat doet zo’n manager eigenlijk? Wijdoogen geeft in dit boek antwoorden op dergelijke vragen aan de hand van de diverse rollen die deze manager heeft bij het borgen van maatschappelijk verantwoord ondernemen in de organisatie. Het boek is ingedeeld naar (zeven) verschillende rollen die elk een eigen waarde hebben in het werk van de mvo-manager. Wijdoogen heeft die rollen - heel prakrijkgericht - gekoppeld aan typische mvo-activiteiten, om duidelijk te maken hoe je invulling aan zo’n rol geeft. Bij die invulling putte ze onder meer uit haar eigen werk als mvo-manager bij NS en de daarbij bruikbaar gebleken modellen en frameworks. Het boek staat ook vol tips die ze in haar netwerk heeft verzameld. Wijdoogen gaat ook in op de dynamiek van de rollen en hoe deze - afhankelijk van de organisatie en volwassenheid van mvo - in onderling gewicht zullen verschuiven. Ze beschrijft tot slot ook de competenties die bij een bepaalde rol belangrijk zijn om effectief te zijn in je werk.

MVO doe je Zo (paperback): via deze link te bestellen bij bol.com

MVO doe je Zo (ebook/fixed pdf) hier bestellen

Voor bestellingen boven de 20 exemplaren kunt u een mail sturen aan carolawijdoogen@gmail.com

 

De Overwinning | Het einde van het fossiele tijdperk

Jeremy Leggett
Wim Verhoog (eindredactie)

€ 24,95 | 504 pag | paperback | 2016 | isbn 978 90 78171 24 9

Tussen het boek 'Een Ongemakkelijke Waarheid' van Al Gore (2006) en dit boek van Jeremy Leggett zitten precies tien jaar. Dat decennium maakt een wereld van verschil: in De Overwinning kan Leggett ons laten zien hoe de grote omwenteling van fossiel naar hernieuwbaar zich aandient. Tal van gezaghebbende stemmen uit het establishment - bankiers, verzekeraars, militairen - uiten nu publiekelijk hun grote zorgen. Niet alleen is duidelijk dat we een mondiale catastrofe over ons afroepen als we niet snel en drastisch in actie komen; ook de enorme economische risico’s van business as usual worden inmiddels onderkend.

Jeremy Leggett doet in dit boek een fascinerend verslag van de razendsnelle ontwikkelingen, in een periode die begint in het voorjaar van 2013 en eindigt met de slotbijeenkomst van de Parijse klimaattop (eind 2015). Als lezer krijg je via zijn dagboek een ongekend inkijkje achter de schermen van de grote conferenties, ben je bijna getuige van de heftige politieke beraadslagingen, de verhitte gesprekken in boardrooms. Met zijn bagage - ooit adviseur van de fossiele industrie en campaigner in de milieubeweging en nu duurzaam solar-ondernemer en voorzitter van Carbon Tracker - bevindt Leggett zich als geen ander op bekend terrein. De ideale reisleider op een ontdekkingstocht door een verrassend veranderende wereld.

De Overwinning (boek) bestellen

Dit boek kan uitsluitend via deze website worden besteld en betaald.
Voor bestellingen boven de 10 exemplaren kunt u een mail sturen aan info@mgmc.nl

Het kan wel!  

De Twijfelbrigade - Waarom de klimaatwetenschap wordt afgewezen en

de wereldthermostaat 4 graden hoger gaat

Jan Paul van Soest
m.m.v. Wim Verhoog, redactie en advies

€ 25,00 | 356 pag | paperback | 2014 |ISBN 978 90 78171 22 5

€ 19,90 | 356 pag | ebook (epub)| 2014

€ 19,90 | 356 pag | ebook (pdf)| 2014

‘De klimaatsceptici zijn erin geslaagd de wereld op zijn kop te zetten. Ze hebben klimaatwetenschap en -wetenschappers in het verdomhoekje gezet, in plaats van wetenschappelijke kennis te accepteren als de beste beschrijving en begrip van de realiteit.’ Aldus Van Soest in De Twijfelbrigade. Hij opent zijn boek met een overzicht van wat de wetenschap te melden heeft over klimaatverandering en de rol van de mens daarin. Om vervolgens verslag te doen van zijn onderzoek naar de argumenten en werkwijzen van diegenen die deze wetenschappelijke inzichten bestrijden. Duidelijk wordt waarom en hoe goed gefinancierd, vooral in de VS, de enorme sceptische machinerie actief is om de klimaatwetenschap te ondermijnen. Met wereldwijd effect, aldus Van Soest:  ‘Zo praten ook Nederlandse sceptici de circa 100 actief publicerende sceptische kopstukken na als waren zij uiterst betrouwbare informatiebronnen in plaats van ideologisch gemotiveerde dienaren van de vrijemarktvisie en de fossiele brandstoffenindustrie’.

De Twijfelbrigade is hard in z’n ontleding van de georganiseerde  klimaatscepsis, maar gaat ook over de begrijpelijke vraag naar sceptische geluiden, over het verlangen naar geruststelling en bevestiging van het eigen wereldbeeld. En de auteur speurt naar mogelijkheden om uit de huidige rampzalige patstelling te komen. Onder meer met een beschouwing van de rollen die wetenschappers kunnen spelen op het grensvlak tussen hun vakgebied en de maatschappelijke arena. En met een oproep aan de politiek om een eigen debat te voeren over wat we - al dan niet - ‘met de kennis van nu’ willen doen, en om te voorkomen dat die onderliggende kennis, de klimaatwetenschap, de ‘kop van Jut’ wordt.

'De Twijfelbrigade' (boek | epub | pdf) bestellen

Dit boek kan uitsluitend via deze website worden besteld en betaald.
Voor bestellingen boven de 10 exemplaren kunt u een mail sturen aan info@mgmc.nl

Het kan wel!  

Het kan wel! - Bestuurlijk onderhandelen voor een duurzaam resultaat

Frans Evers en Lawrence Susskind

€ 27,50 | 285 pag | paperback | 2009 | ISBN 978 90 78171 05 8

TIJDELIJK UITVERKOCHT | IN HERDRUK

Het kan wel! beschrijft de rijke praktijkervaringen van Frans Evers met onderhandelingen over Nederlandse ruimtelijke ontwikkelingsprojecten met gebruikmaking van de Mutual Gains Approach (MGA) die professor Lawrence Susskind, als directeur van het Harvard/MIT/Tuft's "Program on Negotiation" mede heeft ontwikkeld.

De Mutual Gains Approach (ook wel win-win benadering genoemd) geeft ruimte voor creatieve beleids- en besluitvorming die rekening houdt met alle maatschappelijke belangen. Belanghebbenden krijgen vanaf het prille begin de mogelijkheid hun belangen, ideeën en bezwaren naar voren te brengen. Dit proces is zo ingericht dat oplossingen worden ontwikkeld waar iedere partij voordeel bij heeft. De ontwikkelingen kunnen snel en met groot draagvlak uitgevoerd worden en hebben geen last van buitenstaanders die hun hindermacht gebruiken om te vertragen.

Het boek is gebaseerd op Lawrence Susskind's Breaking Robert's Rules. De besluitvorming rond ingrijpende gebiedsontwikkeling komt over het voetlicht aan de hand van twaalf voorbeeldprojecten, variërend van de Tweede Maasvlakte en de inrichting van het gebied tussen Almere en Schiphol/Amsterdam tot ruimtelijke ontwikkelingen in de Bollenstreek en de combinatie van natuur en industrie in Woensdrecht.

Het boek is voorzien van een voorwoord van de SG van VROM Hans van der Vlist en gedeputeerde Annemarie Moons van Noord-Brabant en een epiloog van Pieter Winsemius.

'Het kan wel!' bestellen

Dit boek kan uitsluitend via deze website worden besteld en betaald.
Voor bestellingen boven de 10 exemplaren kunt u een mail sturen aan info@mgmc.nl

 

LEGOlisering van de bouw  

LEGOlisering van de bouw �

Industrieel maatwerk in een snel veranderende wereld

Hennes de Ridder

€ 35,00 | 220 pag | paperback | 2011| ISBN/EAN : 978-90-78171-15-7

Industrieel vervaardigd maatwerk. Het lijkt een onverenigbare tegenstelling. Toch vormt het de oplossing voor de crisis in de bouwsector – een crisis die niet alleen wordt veroorzaakt door de economie, maar veel dieper gaat en structureel is. Auto’s, computers, televisies, vliegtuigen: ze zijn het resultaat van decennia aan geaccumuleerde kennis en ervaring. De vorm ervan verandert steeds en de prestaties verbeteren voortdurend, maar hun structuur is nog steeds dezelfde en de doorontwikkelde, verbeterde onderdelen worden vervolgens in serie geproduceerd. De bouw daarentegen werkt nog altijd sterk ambachtelijk. Alsof het erom gaat het wiel telkens opnieuw uit te vinden.

Prof. Dr. Ir. Hennes de Ridder bepleit in dit boek daarom de ‘LEGOlisering’ van de bouw: wanneer de bouw voortaan industrieel maatwerk maakt, bouwwerken evolutionair ontwikkelt op basis van reeds gerealiseerde bouwwerken en gemakkelijk aanpasbaar maakt voor veranderend gebruik, dan kunnen de prestaties van de sector enorm verbeteren.

Dit boek beschrijft de nieuwe bouwsector in 50 kenmerkende karakteristieken – die ter verduidelijking worden afgezet tegen de huidige, bijna volledig tegengestelde aanpak. Het boek schetst daarmee een totale omwenteling van de bouw, die verrassend eenvoudig in werking gezet kan worden en die niets kost maar zeer veel oplevert.


 ‘LEGOlisering van de bouw’ bestellen

Dit boek kan uitsluitend via deze website worden besteld en betaald.
Voor bestellingen boven de 10 exemplaren kunt u een mail sturen aan info@mgmc.nl


Hoe kook ik een ei?  

Hoe kook ik een ei?

Ad van Wijk

€ 9,90 | paperback | 2010 | 15 x 21 cm |ISBN 978-90-78171-13-3

Verrassend optimistisch. Zo ziet onze energietoekomst eruit in de ogen van Ad van Wijk, Een kwart eeuw geleden stond hij als mede-oprichter en CEO aan de basis van Econcern, dat uitgroeide tot het grootste Nederlandse duurzame-energiebedrijf. In 'Hoe kook ik een ei?' is het hem gelukt om beknopt en bijzonder leesbaar een heel nieuwe kijk op energie te presenteren.
De optimistische visie heeft de schijn tegen: want wat dan te denken van stijgende kosten van fossiele brandstoffen, uitputting, gezondheidsproblemen en afhankelijkheid van onplezierige regimes?
Wie de sombere bril afzet en bereid is om met frisse blik naar het fenomeen 'energie' te kijken, krijgt ineens een heel ander beeld. Dan blijkt dat schone duurzame energie voor iedereen, over de hele wereld, wel degelijk haalbaar en betaalbaar is. En veel, veel sneller dan velen denken, Van Wijk presenteert zijn kijk op energie vaak aan de hand van letterlijk huis-, tuin- en keukenvoorbeelden. De titel van het boek is dan ook niet toevallig.
Verrassend optimistisch, maar ook verrassend realistisch!

'Hoe kook ik een ei?' bestellen

Dit boek kan uitsluitend via deze website worden besteld en betaald.
Voor bestellingen boven de 10 exemplaren kunt u een mail sturen aan info@mgmc.nl

 

Een ongemakkelijke waarheid  

Een ongemakkelijke waarheid

Al Gore 

Vertaald en uitgegeven op initiatief van MGMC

€ 25 | 328 pag | paperback | 2006 | ISBN 978 90 2907 867 2

In 'Een ongemakkelijke waarheid : het gevaar van het broeikaseffect en wat we eraan kunnen doen' geeft Al Gore, oud vice–president van de VS, een aantrekkelijk geschreven, heldere uiteenzetting van de schokkende waarheid over klimaatverandering. Uitstekend geïllustreerd met talrijke foto’s en ander beeldmateriaal draagt hij op begrijpelijke wijze een schat aan wetenschappelijke informatie aan. Bovendien legt hij met persoonlijke anekdotes en observaties uit hoe het broeikaseffect een centraal thema in zijn leven is geworden. Al Gore toont in zijn boek welsprekend en overtuigend aan dat het broeikaseffect meer is dan een kwestie die alleen wetenschappers of politici aangaat: het is een morele kwestie. Met zijn allen dragen we de verantwoordelijkheid om klimaatverandering te stoppen.

'Een ongemakkelijke waarheid' bestellen

Dit boek kan uitsluitend via deze website worden besteld en betaald.

omhoog   films   webshop