mauritsgroen mgmc

Boeken en tijdschriften

 

Lef en moed

Frits Verhoef

€ 19,95 | 140 pag | ISBN 97890 78171294

De titel van dit boek is ontleend aan een van de nummers van de band De Dijk, die bovendien toestemming gaf om diverse van hun songteksten in dit inspirerende boek op te nemen.
Lef en moed geeft een helder beeld van onze collectieve verslaving aan fossiele brandstoffen. Niet alleen met een schat aan informatie, maar ook via originele invalshoeken. Want had u zelf bijvoorbeeld al eens uitgerekend hoeveel uur Arjen Robben moet voetballen om evenveel energie te verbruiken als een reiziger er achteloos doorheen jaagt op een vlucht naar Ibiza? Verhoef wel; om de lezer ook gevoel te laten krijgen bij dit onderwerp. (Het antwoord, overigens: 140.000 wedstrijden.)

Verhoef (Technische Natuurkunde, Delft) deelt met de lezer zijn persoonlijke ervaringen en waarnemingen in de energiewereld en zijn zorgen over de razendsnelle opwarming van de aarde. Hij doet dit aan de hand van zijn eigen verhaal: dat van een pionier in de wereld van duurzame energie, nadat hij - jaren terug - radicaal een punt zette achter een carriere in de telecommunicatie en het bankwezen. Verhoef werd met zijn bedrijf Energieker een van de eersten die zonnepanelen via het internet aanbood. Daarnaast is Verhoef oprichter geweest van een van de eerste energiecooperaties: de Zonvogel. Ook was hij een van de initiatiefnemers tot Follow This, de groep van aandeelhouders die Shell duurzamer wil maken en waarvan hij nu ambassadeur is.
De muziek van De Dijk hielp hem destijds bij die gewaagde koerswijziging in zijn carriere; de teksten van De Dijk zetten ook dit verhaal op verrassende wijze kracht bij.
Lef en moed maakt wakker, maar geeft bovenal inspiratie tot actie en hoop dat we de ontwikkelingen met vereende krachten toch tot een goed einde kunnen brengen.


Lef en moed bestellen

Voor bestellingen boven de 10 exemplaren kunt u een mail sturen aan mb@mgmc.nl

 

MilieuMagazine (8x per jaar)

Wim Verhoog (hoofdredactie)

€ 295,00 | 36 pag | ISSN 7421946

MilieuMagazine is het vakblad voor iedereen die beroepsmatig met milieu bezig is. Bijvoorbeeld bij overheid, bedrijf, adviesbureau of instelling. Van producent, milieucoordinator en adviseur tot beleidsbepaler, vergunningverlener of handhaver.

In het blad veel aandacht voor de praktijk; voor de ervaringen van de mensen in hun werk en de wisselwerking met regelgeving & beleid en grotere ontwikkelingen op milieugebied.

'Milieu' in de breedte: met artikelen over onderwerpen op het gebied van onder meer energie, klimaat, lucht, geluid, water- en bodembeheer, regelgeving, borging, handhaving, duurzaam bouwen, afval/circulaire economie, milieurecht, financiering, landbouw, natuur en mobiliteit.
Voorts inspirerende portretten van bedrijven en milieuprofessionals, nieuwsrubrieken, en opiniepagina's.

Abonneren op MilieuMagazine

Wilt u een abonnement waarmee u voor uw organisatie voordelig meerdere exemplaren tegelijk ontvangt? Stuur dan een mail aan info@mgmc.nl

 

Duurzaamheid in de Boardroom

Wouter Scheepens
Wim Verhoog (eindredactie)

€ 19,95 | 135 pag | paperback | 2017 | isbn 978 90 78171270

€ 15,95 | 135 pag | ebook | 2017 | isbn 978 90 78171287

‘Duurzaamheid in de Boardroom' gaat over ‘brede waardecreatie’ door bedrijven. Wouter Scheepens schreef het uitgerekend in een tijd dat er diverse berichten verschenen over dreigende vijandige overnames van bedrijven die expliciet zijn in hun duurzaamheidsambities, waarmee de discussie over de dominante aandacht voor aandeelhouderswaarde losbarstte. “Het voelde alsof het tijdgewricht me nog eens extra in mijn schrijfwerk aanspoorde”, zegt Scheepens.

Met zijn bedrijf Steward Redqueen helpt Scheepens in het dagelijks leven bestuurders en commissarissen om duurzaamheid in hun organisatie te verankeren. De aandacht daarvoor in de boardrooms is niet dik gezaaid of slechts gericht op hoe men ‘scoort’ in duurzame ratings en benchmarks, zo is zijn ervaring. In dit boek, waarvoor hij aanvullend meer dan twintig gesprekken had met onder meer CEO’s en leden van raden van bestuur en raden van commissarissen, kijkt Scheepens naar de huidige praktijk, om vervolgens ondernemingen uit te dagen: bedenk als onderneming op welke maatschappelijke uitdaging je - als onderdeel van de samenleving - een antwoord bent. Kun je duurzaamheid in de kern van je business plaatsen, zodat het niet langer wordt gezien als een ‘ratings game’ of een elitaire hobby?
Uiteraard blijft het te oogsten zakelijk succes het eerste vereiste om draagvlak voor zo’n verandering te krijgen. Het mooie is dan ook dat bij een ‘diepere verandering’ ook een vliegwieleffect kan ontstaan met nieuwe kansen voor zowel de maatschappij als de eigen business.

Duurzaamheid in de Boardroom (boek/ebook) bestellen

Voor bestellingen boven de 10 exemplaren kunt u een mail sturen aan mb@mgmc.nl

 

MVO doe je ZO

Carola Wijdoogen
Wim Verhoog (eindredactie)

€ 24,95 | 160 pag | paperback | 2016 | isbn 978 90 78171256

€ 19,95 | 160 pag | ebook (fixed pdf) | 2016 | isbn 978 90 78171263

Carola Wijdoogen, in het dagelijks leven directeur Duurzaam Ondernemen bij NS, bundelt in dit boek kennis en ervaring - van haarzelf en van diverse collega’s bij andere organisaties - tot een bron van informatie die houvast en inspiratie biedt voor huidige en toekomstige managers die maatschappelijk verantwoord ondernemen (mvo) in organisaties willen aanjagen en verankeren.

Want wat is de toegevoegde waarde van zo’n mvo-manager voor een bedrijf? En wat doet zo’n manager eigenlijk? Wijdoogen geeft in dit boek antwoorden op dergelijke vragen aan de hand van de diverse rollen die deze manager heeft bij het borgen van maatschappelijk verantwoord ondernemen in de organisatie. Het boek is ingedeeld naar (zeven) verschillende rollen die elk een eigen waarde hebben in het werk van de mvo-manager. Wijdoogen heeft die rollen - heel prakrijkgericht - gekoppeld aan typische mvo-activiteiten, om duidelijk te maken hoe je invulling aan zo’n rol geeft. Bij die invulling putte ze onder meer uit haar eigen werk als mvo-manager bij NS en de daarbij bruikbaar gebleken modellen en frameworks. Het boek staat ook vol tips die ze in haar netwerk heeft verzameld. Wijdoogen gaat ook in op de dynamiek van de rollen en hoe deze - afhankelijk van de organisatie en volwassenheid van mvo - in onderling gewicht zullen verschuiven. Ze beschrijft tot slot ook de competenties die bij een bepaalde rol belangrijk zijn om effectief te zijn in je werk.

MVO doe je Zo (boek/ebook) bestellen

 

De Overwinning | Het einde van het fossiele tijdperk

Jeremy Leggett
Wim Verhoog (eindredactie)

€ 24,95 | 504 pag | paperback | 2016 | isbn 978 90 78171 24 9

Tussen het boek 'Een Ongemakkelijke Waarheid' van Al Gore (2006) en dit boek van Jeremy Leggett zitten precies tien jaar. Dat decennium maakt een wereld van verschil: in De Overwinning kan Leggett ons laten zien hoe de grote omwenteling van fossiel naar hernieuwbaar zich aandient. Tal van gezaghebbende stemmen uit het establishment - bankiers, verzekeraars, militairen - uiten nu publiekelijk hun grote zorgen. Niet alleen is duidelijk dat we een mondiale catastrofe over ons afroepen als we niet snel en drastisch in actie komen; ook de enorme economische risico’s van business as usual worden inmiddels onderkend.

Jeremy Leggett doet in dit boek een fascinerend verslag van de razendsnelle ontwikkelingen, in een periode die begint in het voorjaar van 2013 en eindigt met de slotbijeenkomst van de Parijse klimaattop (eind 2015). Als lezer krijg je via zijn dagboek een ongekend inkijkje achter de schermen van de grote conferenties, ben je bijna getuige van de heftige politieke beraadslagingen, de verhitte gesprekken in boardrooms. Met zijn bagage - ooit adviseur van de fossiele industrie en campaigner in de milieubeweging en nu duurzaam solar-ondernemer en voorzitter van Carbon Tracker - bevindt Leggett zich als geen ander op bekend terrein. De ideale reisleider op een ontdekkingstocht door een verrassend veranderende wereld.

De Overwinning (boek) bestellen

Dit boek kan uitsluitend via deze website worden besteld en betaald.
Voor bestellingen boven de 10 exemplaren kunt u een mail sturen aan mb@mgmc.nl

 

 

 

Milieuwegwijzer voor bedrijf en overheid 2015

drs. H.M. Groen, drs. W. Verhoog (eindredactie)

€ 89,00 | 296 pag | paperback | 2015 | isbn 978 90 78171 23 2

€ 69,00 | 296 pag | pdf | 2015

Probeer de informatie die deze Milieuwegwijzer biedt maar eens op internet te verzamelen. Zeker weten dat... u dat gaat lukken. De vraag is echter: in hoeveel tijd? Elke ingevoerde zoekterm maakt een lawine aan resultaten los: rijp en groen, actueel en gedateerd door elkaar. Daarin zit juist de meerwaarde van de Milieuwegwijzer voor bedrijf en overheid. Deze maakt u snel en efficient wegwijs in het doolhof van afkortingen, begrippen en (milieu)regels. De wegwijzer geeft de reikwijdte van het onderwerp aan en de relevantie voor uw bedrijf, activiteiten of werkzaamheden. Ook is het een uitstekend naslagwerk voor een eerste orientatie. Te meer daar de uitgave voor gedetailleerde kennis of inzichten een groot aantal verwijzingen bevat naar vindplaatsen die er toe doen.

Dit boek is hiermee een handig hulpmiddel voor bedrijfsleiders, managers Duurzaamheid, milieucoordinatoren, ondernemingsraadsleden en andere functionarissen met milieu in hun takenpakket. Ook andere bedrijfsadviseurs en - bij de overheid - milieuambtenaren en hun collega's die zijdelings met milieuzaken te maken hebben, krijgen met deze wegwijzer een praktische vraagbaak in handen.

Milieuwegwijzer (boek | pdf) bestellen

Dit boek kan uitsluitend via deze website worden besteld en betaald.
Voor bestellingen boven de 10 exemplaren kunt u een mail sturen aan mb@mgmc.nl

Het kan wel!  

De Twijfelbrigade - Waarom de klimaatwetenschap wordt afgewezen en

de wereldthermostaat 4 graden hoger gaat

Jan Paul van Soest
m.m.v. Wim Verhoog, redactie en advies

€ 25,00 | 356 pag | paperback | 2014 | isbn 978 90 78171 22 5

‘De klimaatsceptici zijn erin geslaagd de wereld op zijn kop te zetten. Ze hebben klimaatwetenschap en -wetenschappers in het verdomhoekje gezet, in plaats van wetenschappelijke kennis te accepteren als de beste beschrijving en begrip van de realiteit.’ Aldus Van Soest in De Twijfelbrigade. Hij opent zijn boek met een overzicht van wat de wetenschap te melden heeft over klimaatverandering en de rol van de mens daarin. Om vervolgens verslag te doen van zijn onderzoek naar de argumenten en werkwijzen van diegenen die deze wetenschappelijke inzichten bestrijden. Duidelijk wordt waarom en hoe goed gefinancierd, vooral in de VS, de enorme sceptische machinerie actief is om de klimaatwetenschap te ondermijnen. Met wereldwijd effect, aldus Van Soest:  ‘Zo praten ook Nederlandse sceptici de circa 100 actief publicerende sceptische kopstukken na als waren zij uiterst betrouwbare informatiebronnen in plaats van ideologisch gemotiveerde dienaren van de vrijemarktvisie en de fossiele brandstoffenindustrie’.

De Twijfelbrigade is hard in z’n ontleding van de georganiseerde  klimaatscepsis, maar gaat ook over de begrijpelijke vraag naar sceptische geluiden, over het verlangen naar geruststelling en bevestiging van het eigen wereldbeeld. En de auteur speurt naar mogelijkheden om uit de huidige rampzalige patstelling te komen. Onder meer met een beschouwing van de rollen die wetenschappers kunnen spelen op het grensvlak tussen hun vakgebied en de maatschappelijke arena. En met een oproep aan de politiek om een eigen debat te voeren over wat we - al dan niet - ‘met de kennis van nu’ willen doen, en om te voorkomen dat die onderliggende kennis, de klimaatwetenschap, de ‘kop van Jut’ wordt.

'De Twijfelbrigade' (boek | epub | pdf) bestellen

Dit boek kan uitsluitend via deze website worden besteld en betaald.
Voor bestellingen boven de 10 exemplaren kunt u een mail sturen aan mb@mgmc.nl

Het kan wel!  

Alle dagen duurzaam, op weg naar een circulaire economie

Eric Schoones

€ 35,00 | 228 pag | hardcover | 2013 | isbn 978 90 78171 18 8

Dromen, visies. We kunnen niet zonder. Hoe willen we over pakweg veertig jaar wonen? Waar halen we onze energie vandaan? Wat eten we en hoe verplaatsen we ons? En hoe ziet de economie eruit?  Business as usual zal op de schop moeten, op weg naar een circulaire economie. De volledig duurzame samenleving is een wenkend perspectief. Dit boek portretteert een groot aantal doeners en hun initiatieven: de mensen die droomgedreven een 'daad' wilden stellen. Mensen die tegen de stroom in wilden roeien en nu merken dat ze zelf een nieuwe stroom beginnen te vormen. Dit doenersboek bundelt initiatieven tot een groter verhaal. Lees in dit boek in welk gedreven, moedig, optimistisch, vindingrijk en doortastend gezelschap je je bevindt, als je voor 'groen' kiest.

Met een voorwoord van Marjan Minnesma, directeur Urgenda. Klik hier voor meer achtergronden.

Dit boek kan uitsluitend via deze website worden besteld en betaald.
Voor bestellingen boven de 10 exemplaren kunt u een mail sturen aan mb@mgmc.nl

Het kan wel!  

Het kan wel! - Bestuurlijk onderhandelen voor een duurzaam resultaat

Frans Evers en Lawrence Susskind

€ 27,50 | 285 pag | paperback | 2009 | isbn 978 90 78171 05 8

Herdruk

Het kan wel! beschrijft de rijke praktijkervaringen van Frans Evers met onderhandelingen over Nederlandse ruimtelijke ontwikkelingsprojecten met gebruikmaking van de Mutual Gains Approach (MGA) die professor Lawrence Susskind, als directeur van het Harvard/MIT/Tuft's "Program on Negotiation" mede heeft ontwikkeld.

De Mutual Gains Approach (ook wel win-win benadering genoemd) geeft ruimte voor creatieve beleids- en besluitvorming die rekening houdt met alle maatschappelijke belangen. Belanghebbenden krijgen vanaf het prille begin de mogelijkheid hun belangen, ideeën en bezwaren naar voren te brengen. Dit proces is zo ingericht dat oplossingen worden ontwikkeld waar iedere partij voordeel bij heeft. De ontwikkelingen kunnen snel en met groot draagvlak uitgevoerd worden en hebben geen last van buitenstaanders die hun hindermacht gebruiken om te vertragen.

Het boek is gebaseerd op Lawrence Susskind's Breaking Robert's Rules. De besluitvorming rond ingrijpende gebiedsontwikkeling komt over het voetlicht aan de hand van twaalf voorbeeldprojecten, variërend van de Tweede Maasvlakte en de inrichting van het gebied tussen Almere en Schiphol/Amsterdam tot ruimtelijke ontwikkelingen in de Bollenstreek en de combinatie van natuur en industrie in Woensdrecht.

Het boek is voorzien van een voorwoord van de SG van VROM Hans van der Vlist en gedeputeerde Annemarie Moons van Noord-Brabant en een epiloog van Pieter Winsemius.

'Het kan wel!' bestellen

Dit boek kan uitsluitend via deze website worden besteld en betaald.
Voor bestellingen boven de 10 exemplaren kunt u een mail sturen aan mb@mgmc.nl

 

Op reis naar het Zuiden  

Volle planeet, lege borden

Lester R. Brown

€ 15,00 | 144 pag. | paperback | 2012| ISBN 978-90-78171-17-1

De wereldvoedselsituatie holt achteruit. Graanvoorraden zijn tot een gevaarlijk laag niveau geslonken. De index voor de wereldvoedselprijzen geeft een verdubbeling te zien in de laatste tien jaar.

Kijk je naar de voedselvraag, dan zitten we door de groei van de wereldbevolking vanavond met 219.000 mensen meer aan tafel dan gisteren. En er zijn inmiddels zo’n 3 miljard mensen die wat meer te besteden hebben gekregen en die zich ‘opwerken’ in de voedselketen door meer vlees te gaan eten, producten waarvoor meer graan nodig is.

Tegelijkertijd maken - aan de productiekant - watertekorten en hittegolven het de boeren steeds moeilijker om aan de groeiende vraag te blijven voldoen. Terwijl graan-exporterende landen die uitvoer staken om de eigen voedselprijzen laag te houden, breekt in de importerende landen paniek uit. In reactie kopen ze buiten de eigen landsgrenzen enorme stukken land op om daar voor eigen gebruik voedsel te verbouwen. De ’landrush’ is begonnen.

Zou voedselvoorziening onze Achilleshiel kunnen worden, zoals dat ook gold voor vele beschavingen voor ons? 

Lester R. Brown, een van de vooraan- staande milieukundigen van onze tijd, legt uit waarom het klem loopt in de wereldvoedselvoorziening en wat we eraan moeten doen.

“Lester Brown is een van de pioniers in mondiaal milieudenken.” - E.O. Wilson 

“Eén van ‘s werelds meest invloedrijke denkers.” - Washington Post

LESTER R. BROWN is voorzitter van het Earth Policy Institute, een onderzoekinstelling te Washington, DC.
Brown is onderscheiden met vele prijzen, waaronder een MacArthur Fellowship, de United Nations Environment Prize, de (Japanse) Blue Planet Prize, en vijfentwintig eredoctoraten. 

 

‘Volle planeet, lege borden’ bestellen

Dit boek kan uitsluitend via deze website worden besteld en betaald.
Voor bestellingen boven de 10 exemplaren kunt u een mail sturen aan mb@mgmc.nl

 

Op reis naar het Zuiden  

Op reis naar het zuiden Energietransitie 2000-2010

Frans A. van der Loo

12,00 | 75 pag. | paperback | 2012| ISBN 978-90-78171-16-4

Energietransitie is een maatschappelijk proces. Een actieve overheid kan daar een verschil in maken. Rond 2000 zocht de Nederlandse overheid naar een nieuwe beleidsaanpak en ontstond het project Energietransitie. Overheid, marktpartijen en maatschappelijke organisaties wilden gezamenlijk de transitie naar een duurzame energiehuishouding versnellen. Rond 2010 hield het Energietransitie-project in die vorm weer op te bestaan, maar de maatschappelijke energietransitie ging op allerlei fronten door. Wat gebeurde er in die periode tussen 2000 en 2010? Wat gebeurde er in het Energietransitie-project? En wat waren de sterktes en zwaktes ervan? Daar gaat dit boekje over.


De titel van dit boekje is ontleend aan het gelijknamige motto van het Energietransitie-project. Energietransitie is als een reis naar het Zuiden. De richting is zonneklaar - naar een duurzame energievoorziening - , ook al is nog niet bekend hoe het eindstation eruit gaat zien.

Frans van der Loo was algemeen secretaris van de Interdepartementale Programmadirectie Energietransitie in Den Haag en een ‘spin in het web’ van het Energietransitie-project. In dit boekje geeft hij een beschrijving ‘van binnenuit’.

 

‘Op reis naar het Zuiden’ bestellen

Dit boek kan uitsluitend via deze website worden besteld en betaald.
Voor bestellingen boven de 10 exemplaren kunt u een mail sturen aan mb@mgmc.nl

 

Helden uit noodzaak  

Helden uit noodzaak Hoe onze generatie dankzij de ecologische

en economische crisis de wereld gaat redden

Paul Gilding

€ 25,00 | 296 pag | paperback | 2012| ISBN/EAN : 978-90-78171-13-5

De mensheid heeft voor zichzelf een ecologische en economische crisis veroorzaakt. Momenteel zien we daarvan nog maar het begin, want er is als gevolg van vertraging in de oorzaak/gevolg-keten nog heel wat rampspoed onderweg. De positieve kant daarvan: er ontstaat een uniek momentum om de weg naar een andere samenleving in te slaan. Een wereld zonder extreme armoede en ongelijkheid. Met geweldige technologieën, die zonder milieuvernietiging energie en grondstoffen helpen om welvaart en welzijn te combineren. Een circulaire economie, op basis van gesloten kringlopen en zonder afval. Met geluk, tevredenheid en dienstbaarheid als de centrale principes van onze economie en maatschappij. Shoppen, het weg-kopen van leegte en onvrede, is immers niet het doel van onze beschaving.
Paul Gilding maakt klip en klaar duidelijk dat we die verandering niet gaan doormaken omdat we daartoe in staat zijn, maar omdat het moet: anders zullen de ecologische systeemveranderingen die nu in gang zijn gezet, een totale, wereldwijde economische en sociale ineenstorting veroorzaken. Dat is geen kwestie van doemdenken of onheilsleer, maar van natuurwetten. Paul Gilding is ervan overtuigd dat de mensheid (‘slow, but not stupid’) nog tijdig het tij zal weten te keren. Hij put daarbij hoop uit onze reactie op eerdere grote crises en dreigingen in de geschiedenis van de mensheid.
De aankomende storm maakt van ons ‘Helden uit Noodzaak’.

“Gilding maakt duidelijk dat we door klimaatverandering, bevolkingsgroei en het uitputten van grondstoffen door het oog van de naald zullen kruipen. Het mooie van dit boek is, dat hij geen Apocalyps voorspelt, maar een crisis waarvan we kunnen leren om het vervolgens beter te doen.”
Peter Blom, Directievoorzitter Triodos Bank

“Het ontwrichtende scenario dat Paul Gilding in zijn boek schetst, moet ons aansporen om preventieve maatregelen te nemen. Verschillende bedrijven en instellingen hebben de afgelopen periode hun verantwoordelijkheid genomen. Dit zou het nieuwe business as usual moeten worden.”
Feike Sijbesma, CEO Koninklijke DSM N.V.

‘Helden uit noodzaak’ bestellen

Dit boek kan uitsluitend via deze website worden besteld en betaald.
Voor bestellingen boven de 10 exemplaren kunt u een mail sturen aan mb@mgmc.nl

 

LEGOlisering van de bouw  

LEGOlisering van de bouw

Industrieel maatwerk in een snel veranderende wereld

Hennes de Ridder

€ 35,00 | 220 pag | paperback | 2011| ISBN/EAN : 978-90-78171-15-7

Industrieel vervaardigd maatwerk. Het lijkt een onverenigbare tegenstelling. Toch vormt het de oplossing voor de crisis in de bouwsector – een crisis die niet alleen wordt veroorzaakt door de economie, maar veel dieper gaat en structureel is. Auto’s, computers, televisies, vliegtuigen: ze zijn het resultaat van decennia aan geaccumuleerde kennis en ervaring. De vorm ervan verandert steeds en de prestaties verbeteren voortdurend, maar hun structuur is nog steeds dezelfde en de doorontwikkelde, verbeterde onderdelen worden vervolgens in serie geproduceerd. De bouw daarentegen werkt nog altijd sterk ambachtelijk. Alsof het erom gaat het wiel telkens opnieuw uit te vinden.

Prof. Dr. Ir. Hennes de Ridder bepleit in dit boek daarom de ‘LEGOlisering’ van de bouw: wanneer de bouw voortaan industrieel maatwerk maakt, bouwwerken evolutionair ontwikkelt op basis van reeds gerealiseerde bouwwerken en gemakkelijk aanpasbaar maakt voor veranderend gebruik, dan kunnen de prestaties van de sector enorm verbeteren.

Dit boek beschrijft de nieuwe bouwsector in 50 kenmerkende karakteristieken – die ter verduidelijking worden afgezet tegen de huidige, bijna volledig tegengestelde aanpak. Het boek schetst daarmee een totale omwenteling van de bouw, die verrassend eenvoudig in werking gezet kan worden en die niets kost maar zeer veel oplevert.


 ‘LEGOlisering van de bouw’ bestellen

Dit boek kan uitsluitend via deze website worden besteld en betaald.
Voor bestellingen boven de 10 exemplaren kunt u een mail sturen aan mb@mgmc.nl


We kunnen nog kiezen  

We kunnen nog kiezen - Plan voor een eerlijke en schone wereld

Lester R. Brown

€ 25,00 | 224 pag | paperback | 2011| ISBN/EAN  978 90 78171 14 0

 

We zien ons geplaatst voor zaken van een bijna overweldigende complexiteit en ongekende urgentie. Het is de uitdaging om mondiaal te denken en strategieën te ontwikkelen om milieuverwoesting  en ineenstorting van de economie te voorkomen. De vraag is: kunnen we van koers veranderen voordat we de rand van de afgrond bereiken?
Lester R. Brown,  voorzitter van het Earth Policy Institute, kijkt met de blik van een milieukundige naar onze economische toekomst en ontvouwt een plan om een crash van onze beschaving te voorkomen. Hij legt in dit boek (oorspr. titel: ‘Worl d on the edge’) de nadruk op vier grote kwesties die we moeten aanpakken voor een betere  toekomst: drastisch snijden in de wereldwijde emissies van broeikasgassen; stabilisatie van de omvang van de wereldbevolking; bestrijding van armoede; en herstel van de diverse natuurlijke rijkdommen op aarde.
“Het beste boek over milieu dat ik ooit heb gelezen.” - Chris Swan, Financial Times
 “Hij weet een gecompliceerd onderwerp voor de gemiddelde lezer toegankelijk te maken.” -- Katharine Salant, Washington Post
“…een uiterst leesbaar en gezaghebbend werk over de problemen waar we voor staan, van mondiale opwarming tot slinkende watervoorraden, visbestanden en bossen. Een angstaanjagend beeld. Maar het boek biedt ook een uitweg.” Clare Short, Brits parlementslid

 

'We kunnen nog kiezen' bestellen.

Dit boek kan uitsluitend via deze website worden besteld en betaald.
Voor bestellingen boven de 10 exemplaren kunt u een mail sturen aan mb@mgmc.nl

 

Hoe kook ik een ei?  

Hoe kook ik een ei?

Ad van Wijk

€ 9,90 | paperback | 2010 | 15 x 21 cm |ISBN 978-90-78171-13-3

Verrassend optimistisch. Zo ziet onze energietoekomst eruit in de ogen van Ad van Wijk, Een kwart eeuw geleden stond hij als mede-oprichter en CEO aan de basis van Econcern, dat uitgroeide tot het grootste Nederlandse duurzame-energiebedrijf. In 'Hoe kook ik een ei?' is het hem gelukt om beknopt en bijzonder leesbaar een heel nieuwe kijk op energie te presenteren.
De optimistische visie heeft de schijn tegen: want wat dan te denken van stijgende kosten van fossiele brandstoffen, uitputting, gezondheidsproblemen en afhankelijkheid van onplezierige regimes?
Wie de sombere bril afzet en bereid is om met frisse blik naar het fenomeen 'energie' te kijken, krijgt ineens een heel ander beeld. Dan blijkt dat schone duurzame energie voor iedereen, over de hele wereld, wel degelijk haalbaar en betaalbaar is. En veel, veel sneller dan velen denken, Van Wijk presenteert zijn kijk op energie vaak aan de hand van letterlijk huis-, tuin- en keukenvoorbeelden. De titel van het boek is dan ook niet toevallig.
Verrassend optimistisch, maar ook verrassend realistisch!

'Hoe kook ik een ei?' bestellen

Dit boek kan uitsluitend via deze website worden besteld en betaald.
Voor bestellingen boven de 10 exemplaren kunt u een mail sturen aan mb@mgmc.nl

 

Warmte in de Nederlanden  

Warmte in de Nederlanden - Warmte- en koudenetten in de praktijk

Klaas de Jong, m.m.v. Stichting Warmtenetwerk

€ 9,95 | 96 pag | paperback | 2011| isbn 978-90-78171-00-3

Nederland en Vlaanderen gebruiken veel meer brandstoffen voor verwarming dan voor opwekking van elektriciteit en voor transport. Nederland is aardgasland bij uitstek, maar toch zijn er ook heel veel innovatieve projecten met transport en distributie van warmte. Deze projecten maken ons niet alleen minder afhankelijk van aardgas, maar het levert ons ook schonere lucht en minder broeikasgassen op. Vlaanderen kent nu slecht enkele gebieden met afstandsverwarming, maar ook hier worden activiteiten ontwikkeld om te voldoen aan de Europese doelstelling voor duurzame energie.
Zowel Nederland als Vlaanderen ontwikkelen in 2011 regelingen voor steun aan producenten van groene warmte.
Het woord stadsverwarming roept in Nederland nog vaak associaties op met het communistisch tijdperk in Oost-Europa. Maar de moderne stadsverwarming in bijvoorbeeld Stockholm verhoudt zich tegenover die van Moskou als het nieuwste model van Volvo tegenover een Trabant. Vergeleken met Zweden en Denemarken zijn we het op dit gebied nogal klein, maar toch hebben hier uiterst innovatieve warmte- en koudenetten. Een eerste prijs voor het warmtenet Polderwijk in Zeewolde bij het Internationale District Energy Awards 2011 in Parijs toont aan dat we internationaal mee kunnen komen.
In dit boek maakt u kennis met een aantal voorbeelden, waar deelnemers aan het Warmtenetwerk een bijdrage aan hebben geleverd.
Naast de praktijkvoorbeelden geeft dit boek een grote hoeveelheid achtergrondinformatie over energie in Nederland en Vlaanderen, warmte in Europa, innovaties bij verwarming en koeling, toekomstige ontwikkelingen en de visie van de stichting Warmtenetwerk op 2020.

'Warmte in de Nederlanden' bestellen

Dit boek kan uitsluitend via deze website worden besteld en betaald.
Voor bestellingen boven de 10 exemplaren kunt u een mail sturen aan mb@mgmc.nl

 

Hard Rain  

Hard Rain - onze frontale botsing met de natuur

Mark Edwards

€ 15 | 168 pag | paperback | 2009 | isbn 978 90 78171 10 2

'Hard Rain' laat de rauwe werkelijkheid zien van grondstofverspilling, armoede, bevolkingsgroei, vervuiling, natuurvernietiging en klimaatverandering. Alle premiers en presidenten ter wereld hebben een exemplaar van Hard Rain ontvangen, met een aansporing om de samenhang tussen al deze elementen te onderkennen en er iets aan te doen. Lees, kijk Hard Rain en meng je in het debat.

De Hard Rain fototentoonstelling is inmiddels door twaalf miljoen mensen bezocht.

“Raakt recht in het hart. Ontroerend en aangrijpend. Briljante combinatie van de oertekst van Dylan en de ene na de andere onwaarschijnlijke foto, die de toeschouwer toeschreeuwen: Doe iets!” (Pieter Winsemius)

'Hard Rain' bestellen

Dit boek kan uitsluitend via deze website worden besteld en betaald.
Voor bestellingen boven de 10 exemplaren kunt u een mail sturen aan mb@mgmc.nl

 

Klimaatdoolhof  

Beknopte gids door de Klimaatdoolhof

Jacco Kroon, Roebyem Anders en Pier Vellinga

UITVERKOCHT

€ 17,90 | 116 pag | paperback | 2009 | isbn 978 90 78171 06 5

Het boek 'Beknopte gids door de Klimaatdoolhof' geeft duidelijk weer hoe het klimaatspel wordt gespeeld en welke rol nationaal, Europees en mondiaal beleid daarin hebben. Bijzonder is dat het boek ook vier duurzame sectoren benoemt en beschrijft die Nederland grote kansen bieden om de klimaatcrisis te benutten als een grote kans op het ontwikkelen van een solide duurzaam fundament onder een moderne economie.

Het boek is geschreven door Jacco Kroon, Roebyem Anders en Pier Vellinga. Dat gebeurde op verzoek van het RegieOrgaan EnergieTransitie. Uitgever is Maurits Groen Milieu en Communicatie (MGMC).

Lees hier de recensie van de Volkskrant van 3 oktober 2009

 

Klimaat voor verandering  

Klimaat voor Verandering

UITVERKOCHT

€ 10,- | 34 pag | paperback | 2009 | ISBN 978-90-78171-09-6

In dit stripboek hebben Muzbar (de intergalactische weerdetective), Frans Buier en Pod-Paulusma zich verdiept in het weerpatroon. Ze leggen uit waarom het weer verandert en wat we kunnen doen om de opwarming van de aarde te voorkomen.

Het weer is een van de meest besproken onderwerpen op aarde. Er is geen beter moment dan nu om aan dat gesprek deel te nemen. Want wat gaat het weer doen en hoe ziet het weer van de toekomst er uit? De Australische Caren Trafford schreef dit boek over de hedendaagse problematiek van klimaatverandering en bleef daarbij een aanstekelijk zonnige kijk op de dingen houden. 

Kinderstripboek voor alle leeftijden.

 

Zes graden  

Zes Graden

Mark Lynas

Uitgegeven in samenwerking met Uitgeverij Jan van Arkel

€ 7,50 | 360 pag | paperback | 2008 | isbn 978 90 6224 476 8

Hoe warmer het wordt op aarde, hoe groter de effecten op onze leefomgeving. Hoe groot zijn de negatieve effecten die we van klimaatverandering willen accepteren? En wat hebben we er voor over om ze te beperken?

Mark Lynas bespreekt in het boek op een heel systematische manier de reacties van grote leefsystemen – het tropisch regenwoud, de oceanen, de woestijnen – op veranderingen in temperatuur, vocht en CO2-concentraties in de atmosfeer. Op dit moment bestaat er al een temperatuurverhoging ten opzichte van het pre-industriële tijdperk van bijna 1 °C. Tot 2 à 3 °C blijft het nog mogelijk om met menselijk handelen – bijvoorbeeld het verminderen van de CO2-uitstoot – de ontwikkeling een halt tot te roepen. Boven deze grens zijn de terugkoppelingen in de atmosfeer zodanig dat een temperatuurverhoging zelf zorgt voor verdere opwarming.

Als gevolg van deze opwarming en verandering van weertypen neemt het voor mensen leefbare oppervlakte op aarde sterk af. Daardoor zal een enorme volksverhuizing op gang komen en zal voor veel mensen (en dieren) geen plaats meer zijn op aarde.

'Zes graden' bestellen

Dit boek kan uitsluitend via deze website worden besteld en betaald.
Voor bestellingen boven de 10 exemplaren kunt u een mail sturen aan mb@mgmc.nl

 

Hitte  

Hitte

George Monbiot

UITVERKOCHT

Uitgegeven in samenwerking met Uitgeverij Jan van Arkel

€ 5 | 360 pag | paperback | 2008 | isbn 978 90 6224 469 0

Een temperatuurstijging van meer dan 2 °C zal onze bestaansbasis uit balans brengen. Om onder die grens te blijven en de last eerlijk te verdelen zullen we 90% minder CO2 moeten uitstoten. Alleen dan kunnen we het huidige welvaartsniveau handhaven. Monbiot onderbouwt dat dit mogelijk is. Hoe?

George Monbiot legt in Hitte de kritische grens bij 2 °C. Vervolgens haalt hij alles uit de kast om die temperatuurverhoging te voorkomen. Hij bespreekt per onderdeel van het dagelijks leven – woningkwaliteit, (duurzame) energievoorziening, mobiliteit, recreatie, detailhandel en bouwsector – het brede scala aan mogelijkheden om die voortgaande klimaatverandering ook daadwerkelijk een halt toe te roepen. Voor vrijwel alle sectoren is een vermindering van de CO2-uitstoot met 80 procent mogelijk.

 

De laatste generatie  

De laatste generatie

Fred Pearce

Uitgegeven in samenwerking met Uitgeverij Jan van Arkel

€ 5 | 360 pag | paperback | 2007 | isbn 978 90 6224 474 4

Duizenden jaren lang had de mensheid plezier van een stabiel en betrouwbaar klimaat. Volgens Fred Pearce is onze generatie de laatste die dat voorrecht geniet. Hij laat zien dat in het verleden ons klimaat in zeer korte tijd kon veranderen van polair naar tropisch, en dat de huidige ontwikkelingen niet veel goeds voorspellen.

In 'De laatste generatie' geeft Pearce een integraal beeld van de kennis over het klimaat. Hij combineert onderzoeken in uiteenlopende wetenschappelijke velden, en geeft de lezer onder andere inzicht in de stijging van het percentage kooldioxide, het smelten van de ijskappen, de klimatologische bedreigingen van de regenwouden, de oorzaken en invloeden van el niño's, de methaanemissies uit de smeltende permafrost en oceanen, de verzuring van het zeewater en wat dat allemaal betekent voor het leven op aarde.

Een lezenswaardig boek voor iedereen die wil weten wat er nú aan het veranderen is, en welke gevolgen dat heeft voor de toekomst.

'De laatste generatie' bestellen

Dit boek kan uitsluitend via deze website worden besteld en betaald.
Voor bestellingen boven de 10 exemplaren kunt u een mail sturen aan mb@mgmc.nl

Een ongemakkelijke waarheid  

Een ongemakkelijke waarheid

Al Gore 

Vertaald en uitgegeven op initiatief van MGMC

€ 25 | 328 pag | paperback | 2006 | isbn 978 90 2907 867 2

In 'Een ongemakkelijke waarheid : het gevaar van het broeikaseffect en wat we eraan kunnen doen' geeft Al Gore, oud vice–president van de VS, een aantrekkelijk geschreven, heldere uiteenzetting van de schokkende waarheid over klimaatverandering. Uitstekend geïllustreerd met talrijke foto’s en ander beeldmateriaal draagt hij op begrijpelijke wijze een schat aan wetenschappelijke informatie aan. Bovendien legt hij met persoonlijke anekdotes en observaties uit hoe het broeikaseffect een centraal thema in zijn leven is geworden. Al Gore toont in zijn boek welsprekend en overtuigend aan dat het broeikaseffect meer is dan een kwestie die alleen wetenschappers of politici aangaat: het is een morele kwestie. Met zijn allen dragen we de verantwoordelijkheid om klimaatverandering te stoppen.

'Een ongemakkelijke waarheid' bestellen

Dit boek kan uitsluitend via deze website worden besteld en betaald.
Voor bestellingen boven de 10 exemplaren kunt u een mail sturen aan mb@mgmc.nl

omhoog   films   webshop