mauritsgroen mgmc

Actueel

 

Zojuist verschenen!

 

De Milieuwegwijzer voor bedrijf en overheid 2015
door drs. H.M. Groen,

drs. W. Verhoog (eindredactie)

 

De Milieuwegwijzer maakt u snel en efficiënt wegwijs in het doolhof van afkortingen, begrippen en (milieu-) regels.

 

 

 

 

Duurzaam ondernemen, een portret van Maurits Groen

 

 

 

Maurits Groen

 

In september 2012 sprak Maurits Groen voor de derde keer in een jaar met Bill Clinton over de WakaWaka, de meest efficiënte solar LED-lamp ter wereld. Clinton toonde zichter enthousiast over de vorderingen. Kon Maurits Groen hem in september 2011 alleen nog maar een prototype laten zien, nu zijn er al 80 landen waar de WakaWaka aanwezig is -soms nog in proefzendingen, maar in een aantal gevallen ook al in grote aantallen. Opnieuw benadrukte Clinton de nuttige toe passing die hij ziet in Haiti, waar na de grote aardbeving van 2010 nog altijd ca 370.000 mensen op straat bivakkeren. Met name voor vrouwen is dat na zonsondergang in het pikkedonker (nergens licht!) ook (levens)gevaarlijk.

 

Welkom bij mauritsgroen•mgmc, een consultancy bureau met meer dan dertig jaar ervaring. Wanneer u duurzaamheidsambities heeft, vindt u in ons de partner om die stap voor stap werkelijkheid te maken en uw resultaten uit te dragen. Of het nu gaat om de formulering van visie en beleid, het uitstippelen van strategieën of het verzorgen van communicatie-uitingen zoals rapporten, brochures en boeken.
Op het gebied van duurzaamheid, en in het bijzonder milieu, klimaat en energie, beschikken we over een uitgebreid en uniek netwerk met zeer uiteenlopende contacten in binnen- en buitenland. Waar we mogelijkheden zien voor samenwerking brengen we als ‘ideëel makelaar’ graag partijen in ons netwerk bij elkaar.

Brede klantenkring:

 

mauritsgroen•mgmc werkt voor opdrachtgevers uit het bedrijfs-leven, onderzoeksinstellingen, overheden en maatschappelijke organisaties.

Brede inhoudelijke expertise:

 

Duurzaam ondernemen Duurzaam bouwen Energiebesparing Duurzame energie Biodiversiteit Maatschappelijk verantwoord ondernemen Externe risico’s en hinder Klimaat (verandering, mitigatie, adaptatie en compensatie) Duurzame landbouw Afval Mobiliteit Ruimtelijke ontwikkeling Gevaarlijke stoffen (milieu- en transportrisico’s) Natuur(-beheer en –ontwikkeling) Ontwikkelingsvraagstukken Verdroging Voedsel Waterbeheer

Veelzijdig actief:

 

Visievorming Beleidsontwikkeling Strategiebepaling Transities Positioneren van bedrijven, organisaties, diensten en producten Stakeholderanalyses Makelaar tussen partijen Fondsenwerving Omgevingsanalyses Mutual gains approach Werken met klankbordgroepen (community advisory panels) Communicatieadviezen Communicatie-strategieën Communicatieplannen Lobbytrajecten Comités van aanbeveling en begeleidingscommissies Organiseren van informatie- en inspraakavonden Evenementenorganisatie Voorzitterschappen Gespreksleiding Cursussen Doelgroepgericht schrijven (van advertenties en advertorials tot brochures en boeken) Exposities Audiovisuele producties mediabenadering/free-publicity Filmpromotie

 

In ons netwerk: werken voor u samen met vormgevers, drukkers, websitebouwers, audiovisuele bedrijven en fotografen.

Eigen uitgeverij van boeken en brochures die inspireren tot duurzame oplossingen.

 

Milieumagazine

 

Milieumagazinemauritsgroen•mgmc verzorgt de hoofdredactie van Milieumagazine, een uitgave van Kluwer. Lees meer over de inhoud .